Hvem vinner valget? | En uformell titt i glasskula Google

Da var valgdagen her, og vi skal alle avgi vår stemme på hvilke 169 nordmenn som har gjort seg fortjent til Norges lengste sommerferie de neste 4 årene. Mediekanaler og en lang rekke firmaer som driver med spørreundersøkelser har gitt oss daglige prognoser på hvordan det hele vil ende. Hvem som får hvite kameler og hvem som får svarte kameler. Spørsmålet er om Google kunne gitt oss et like godt svar?

Google Insight for Search er et verktøy for trendanalyse av søk og søkefraser. Det gir ofte meget gode resultater på trender og kan være en viktig del av dine forberedelser for interaktiv markedsføring og markedsføring generellt. Spørsmålet er om vi kan bruke det til å forutsi resultatet i Stortingsvalget i 2009. Bildet nedenfor viser altså resultatet fra Google Insight for Search, når jeg sammenlignet 5 av partiene. Det er jo ingen tvil om at interessen rundt politiske partier topper seg rundt valgtider (september annenhvert år).

Google Insight For Search - før Stortingsvalget 09

Google Insight For Search - før Stortingsvalget 09

Hva sier så Google om Stortingsvalget 2009? Vel, her er resultatet:

Valgresultat 2009

Valgresultat 2009

Nedenfor skal jeg forsøke å forklare logikken bak dette resultatet:

Steg 1 – Definere Google-parametere for 7 partier

Ved å holde musen over toppene i valgårene, får man frem et måltall i Google. Google Insight for Search tillater kun 5 sammenligninger av gangen. Dette ble en utfordring i forhold til at jeg ønsket å ha med 7 partier i statistikken. Løsningen ble å kjøre 5 partier først (SV, AP, SP, V og KRF). Deretter satte jeg de to siste (FRP og H) i et nytt søk sammen med tre tidligere testede partier (AP, SP og V). Som bildet nedenfor viser, var nedgangen i de tre tidligere testede partier rimelig konsekvent:

Resultat Google Insight for Search

Resultat Google Insight for Search

Snittnedgangen for 2005 var til 80,7 %, og 79,6 % for resultatet på 2007-peaken, når jeg endret hvilke partier jeg søkte opp. Dermed justerte jeg H og FRP sine tall opp tilsvarende, for at alle skulle ha samme startgrunnlag

Sammendrag Googleresultater for valget i 2005-2009

Sammendrag Googleresultater for valget i 2005-2009

Steg 2 – Faktiske resultater sammenlignet med Googles tall

Resultatene for Stortingsvalget i 2005 og Kommunevalget i 2007 fant jeg på internettet (Wikipedia). Sammenlignet med Google-parameteren, vil tabellen se slik ut:

Googles resultat sammenlignet med faktisk resultat

Googles resultat sammenlignet med faktisk resultat

Steg 3 – Analyse

Dette er jo den vanskelige delen. Utfordringen er å se trender basert på kun to resultater (2005 og 2007). Jeg har bare noen få studiepoeng i statistikk, men jeg tok engang et mattefag hvor det stod i innholdsfortegnelsen til pensumboken at dersom jeg lærte meg dette, kunne jeg regne meg som utlært i matematikk. So here goes:

Vekting av talldata:

Søkevolumet ved valget i 2007 er omlag halvparten så stort som i 2005 og 2009. Dette endres enkelt ved å multiplisere opp alle tall for søk i 2007 med 2, men beholder naturligvis det prosentvise resultatet av kommunevalget i 2007.

Sammenligning av talldata:

Her kommer løsningen (om enn noe intrikat).

Jeg regnet ut endringen av resultatet i Google fra 2005 til 2007, og endringen i resultatet ved valget fra 2005 til 2007. Deretter regnet jeg ut forholdstallet mellom disse to forholdstallene.

Dette forholdstallet, blå kolonne, ble tilslutt brukt til å justere endringen i Googlesøkeresultat-endringen fra 2007 til 2009.

Med andre ord, en statistisk skuddsikker utregning.

Resultatspådom Stortingsvalget 2009

Resultatspådom Stortingsvalget 2009

Så gjenstår det å se om NRK og de andre mediene klarer å innrette seg etter denne fasiten fra Google og Excel.

Godt valg!

Disclaimer; Jeg vil igjen få påpeke utregningens (og dermed resultatets) åpenbare svakheter. Å basere en spådom på en trend som har to punkter, er selvfølgelig altfor lite. Neste punkt kan gå i hvilken som helst retning. Jeg har ikke sett på et eneste partibarometer. Regnestykket er utelukkende basert på toppene i Google Insight for Search, og hvordan disse forholder seg til faktisk valgresultat, i to vidt forskjellige typer valg (Stortingsvalg i 2005 og Kommunevalg i 2007). Google Insight for Search er et veldig godt trendanalyseverktøy, men kan neppe brukes til å spå valgresultater.