Google Analytics avanserte segmenter og AdWords-trafikk

Da Google Analytics-funksjonen avanserte segmenter ble lansert i andre halvdel i fjor, ble den mottatt med stor begeistring fra en samlet webanalyse-bransje. Med denne funksjonen tok Google Analytics et stort steg opp på stigen som et fullverdig webanalyse-verktøy med Enterprise funksjonalitet. Det var også et veldig viktig grep fra Google i kampen mot konkurrenter som Omniture, CoreMetrics og WebTrends, alle tre tidligere ansett som bedre rustet til å møte webanalyse-behovene til høytrafikk websider.

Også vi i Metronet ble svært ivrige da vi fikk anledning til å utforske denne svært så nyttige funksjonen. Den tillater oss å ta dypdykk i våre kunders besøkende, og segmentere på spesifikke kundegrupper. Dette igjen åpner for identifisering og fokus på de viktigste kundene til en bedrift. Vi er fortsatt flittige brukere av avanserte segmenter, og vi finner stadig nye bruksområder til dette produktet for våre kunder. Dette har blant annet gitt oss mulighet til å analysere bruksmønstre basert på trafikkilde, se på trafikk kun på et subdomene, analysere atferden til kun de som konverterter til salg, samt en rekke andre bruksområder avhengig av kundens behov.

En svakhet vi i Metronet har oppdaget derimot, gjelder Analytics-brukere som også er AdWords-annonsører. Importering av AdWords-trafikkdata til Analytics er til uvurderlig hjelp ved optimalisering av AdWords-trafikken. Det gir også et klart bilde på hvor mye omsetning AdWords skaper, gitt at man bruker konverterings- eller ehandelsmålinger. Importering av AdWords-data fungerer imidlertid ikke sammen med avanserte segmenter. Dersom man ønsker å segmentere kun på en gruppe besøkende fra AdWords, vil alt av tall fra AdWords forsvinne. Løsningen på dette er å benytte seg av filtre – en mer tungvindt og tidskrevende prosess, som ikke har tilbakevirkende kraft.

En annen funksjonalitet vi gjerne skulle ha sett, er muligheten til å gi personer med brukerstatus kun tilgang til et segment. Dette kan være nyttig dersom en person kun har tillateslse til å se besøkende fra et geografisk område, en viss type trafikkilde, eller som foretar en viss handling på websiden. Dersom man skal få til dette per idag, må man igjen ty til filtre.

Avanserte segmenter har absolutt endret Analytics-brukeres hverdag til det bedre, og det er ingen tvil om at funksjonaliteten har kommet for å bli. Derimot ser vi at det fortsatt er fordedringspotensial som vi håper det blir tatt tak i, slik at bruk av filtre blir mindre og mindre nødvendig i tiden fremover.